Naše riešenia

Outsourcing podnikových procesov

Prevezmeme za Vás nekľúčové podnikové procesy, ktoré bývajú náročné na personál. Umožníme Vám plne sa sústrediť svoj core business a zvýšime tak Vašu celkovú produktivitu.

Personálne zastrešíme a nastavíme výkonnejšie procesy premietajúce sa do celkového zlepšenia chodu Vášho podniku.

Služby súvisiace s výrobou

Inventúry a súpisy zásob

Kontrola kvality

Vnútropodniková logistika a preprava

Príprava a balenie produktov

Sorting a Reworking produktov


Výhody outsourcingu
podnikových procesov

01

Celkové alebo čiastočné prenesenie rizík a zodpovednosti za výsledok outsourcovaného procesu

02

Flexibilita v prípadoch náhleho zvýšenia alebo zníženia produkcie

03

Oslobodenie od náborových aktivít, výberu, školenia a testovania kandidátov

04

Odľahčenie od celkovej pracovnoprávnej administratívy

05

Efektívnejšia správa a znižovanie personálnych a fixných nákladov

Ostatné riešenia


Dočasné pridelenie zamestnancov

Odľahčíme Vás od náborovej agendy, zamestnávateľskej agendy, kompletnej administratívy spojenej so vznikom…

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Potrebujete najať skúsených odborníkov alebo hromadne prijať väčšie množstvo pracovníkov? Kvalitný nábor a výber je kľúčovým...

Bezpečnostné a monitorovacie služby

V rámci našich služieb poskytujeme ochranu a monitorovanie objektov a majetku našich klientov, pomocou fyzickej…

Naše referencie

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a know-how z oblasti personalistiky, quality manažmentu a projektového riadenia pre lokálne aj nadnárodné spoločnosti. Sme silným partnerom pre zefektívnenie, rýchlejší rast a zároveň udržateľnosť a konkurencieschopnosť podnikania našich klientov.

 • Volkswagen
 • Vion
 • PSA Groupe
 • SSI Group
 • Kasai
 • Edymax
 • Ontraxx
 • Job Makler
 • Maxin's
 • BBL

Máte viac otázok?

Zaujali Vás naše služby alebo máte
nezodpovedanú otázku?

Adresa

Automotive Solution
Polianky 15
841 01 Bratislava

Certifikáty:

 • TSU: ISO 9001
 • TSU: ISO 14001