O nás

Tím, ktorý stojí za skvelými tímami

Sme moderná personálna agentúra, špecializovaná na outsourcing pracovnej sily a služieb najmä pre automobilový, strojárenský, elektrotechnický, logistický a potravinársky sektor.

Naše dlhoročné skúsenosti s riadením špeciálnych projektov zameraných predovšetkým na outsourcing podnikových procesov a personálny leasing z nás robia silného partnera pre zefektívnenie, rýchlejší rast, zároveň udržateľnosť a konkurencieschopnosť Vášho podnikania.

Flexibilita

je stále dôležitejším ukazovateľom úspechu, preto prinášame našim klientom možnosti, ako pružnejšie reagovať pri zmenách vonkajších faktorov ovplyvňujúcich ich podnikanie.

Našim poslaním

je odbremeniť našich klientov od procesov, ktoré sú náročné na pracovnú silu tak, aby sa mohli plne sústrediť na kľúčové činnosti pre ich business. Do nášho vzťahu prinášame rokmi zdokonaľované know-how z oblasti riadenia ľudských zdrojov a individuálny prístup.

Získajte väčšie pokrytie pri hľadaní a manažovaní Vášho personálu

 • Rozsiahla databáza kandidátov
 • Prispôsobený nábor pre konkrétnu produkciu
 • Bohaté skúsenosti so zahájením novej výroby
 • Doplnkové služby ako vstupné školenia, ubytovanie a doprava, podpora na pracovisku prostredníctvom našich koordinátorov a manažérov

 

„Ľudia sú najcennejším aktívom väčšiny firiem. Zároveň však predstavujú najväčšie % celkových prevádzkových nákladov organizácie. K tomu sa pridáva aj skutočnosť, že je stále náročnejšie prijímať, rozvíjať a udržiavať pracovné sily.″

Náš inovatívny prístup garantuje efektívnejší proces náboru ľudských zdrojov a poskytuje Vašej organizácii výraznú výhodu pri hľadaní, udržaní a správe najlepších zamestnancov.


Certifikáty

Zaviedli sme a udržiavame systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky STN EN ISO 9001:2016

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 9001 EN

Zaviedli sme a udržiavame systém enviromentálneho manažmentu splňujúci požiadavky STN EN ISO 14001:2016

 Certifikát ISO 14001
 Certifikát ISO 14001 EN

Licencie

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

 Rozhodnutie ADZ

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

 Licencia

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

Licencia

Poistenie

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom
do výšky 1.000.000 €

Naše referencie

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a know-how z oblasti personalistiky, quality manažmentu a projektového riadenia pre lokálne aj nadnárodné spoločnosti. Sme silným partnerom pre zefektívnenie, rýchlejší rast a zároveň udržateľnosť a konkurencieschopnosť podnikania našich klientov.

 • Volkswagen
 • Vion
 • PSA Groupe
 • SSI Group
 • Kasai
 • Edymax
 • Ontraxx
 • Job Makler
 • Maxin's
 • BBL

Máte viac otázok?

Zaujali Vás naše služby alebo máte
nezodpovedanú otázku?

Adresa

Automotive Solution
Polianky 15
841 01 Bratislava

Certifikáty:

 • TSU: ISO 9001
 • TSU: ISO 14001