Naše riešenia

Bezpečnostné a monitorovacie služby

Poskytujeme komplexné služby pri ochrane majetku, objektov, či podujatí našich klientov. Vysokú úroveň našej strážnej služby pomáha udržiavať aj systém manažmentu kvality ISO 9001:2016.

V prípade záujmu nás kontaktujte a my Vám vypracujeme kalkuláciu bezpečnostných služieb aj s možnosťami ušitými priamo pre Vás.


Poskytované služby

Fyzická ochrana objektov

Jedná sa o fyzický výkon strážnej služby prostredníctvom našich zamestnancov, ktorých školenie, odbornú prípravu, vystrojenie a vybavenie prispôsobujeme požiadavkám zákazníka, prípadne charakteru stráženého objektu.

Nespoliehajte sa len na elektronickú ochranu a kamerový systém!

 • Strážime firmy a objekty
 • Vykonávame obchôdzky v strážených areáloch
 • Kontrolujeme vozidlá vchádzajúce a vychádzajúce z objektu
 • Chránime pred vstupom nepovolaných osôb do objektu

Pult centrálnej ochrany

Pult centrálnej ochrany (PCO) je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou. Jeho hlavnou úlohou je prijímať signály zo strážených objektov :

 • Signalizácia narušenia objektu
 • Požiarna signalizácia
 • Vlámanie
 • Výpadok elektrickej energie
 • Sabotáž
 • Iné signáli podľa požiadavky klienta

 

Po prijatí takýchto signálov dochádza k okamžitému vyhodnoteniu operátorom pracoviska PCO a vyslaním zásahovej jednotky na strážený objekt v prípade, že si to situácia vyžaduje.

Detektívna služba

Detektívna služba je najcitlivejším druhom bezpečnostnej služby, najmä pokiaľ ide o možnosť zásahu do osobnostných práv. Vykonáva sa spravidla skrytou formou :

 • Hľadanie osoby, hľadanie majetku
 • Monitorovanie činnosti osoby
 • Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Vzdialený LIVE monitoring

Najlepšiu ochranu ľudí a majetku dosiahnete len tým, že máte najmodernejšie bezpečnostné vybavenie. Budete mať úplnú kontrolu nad týmto systémom, s ktorým využijete jeho maximálny potenciál.

 • Úplné pokrytie majetku za zlomok ceny
 • Najrýchlejšie dostupné časy odozvy
 • Zostaňte online, aj keď ste na cestách
 • Podrobné správy

Zabezpečenie podujatí

Poskytneme Vám vhodnú formu ochrany pri zabezpečení športových, kultúrnych a firemných podujatí, osláv, koncertov. Prostredníctvom našich zamestnancov sa postaráme o ochranu Vášho majetku a hladký priebeh podujatia.

Objednané služby Vám poskytneme podľa Vašich požiadaviek, najmä včas, presne, v požadovanej kvalite a v medziach zákona tak, aby nedošlo k poškodeniu Vášho mena a Vašich klientov.

Osobná ochrana

Môže ísť o ochranu vašej osoby počas pracovnej cesty, obchodných stretnutí, ochranu počas bežných dní, ochranu pri verejných vystúpeniach alebo o ochranu v rôznych krízových situáciách, keď máte obavy o vlastnú bezpečnosť.

Služby osobnej ochrany sú vždy prispôsobené potrebám klienta a jeho dennodenným činnostiam, pričom je vždy zaistená diskrétnosť a dôvera zo strany našich bezpečnostných pracovníkov.

Licencie

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Licencia

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

Licencia

Ostatné riešenia


Outsourcing podnikových procesov

Automotive Solution prevezme za Vás nekľúčové podnikové procesy, ktoré bývajú náročné na personál…

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Potrebujete najať skúsených odborníkov alebo hromadne prijať väčšie množstvo pracovníkov? Kvalitný nábor a výber je kľúčovým...

Dočasné pridelenie zamestnancov

Odľahčíme Vás od náborovej agendy, zamestnávateľskej agendy, kompletnej administratívy spojenej so vznikom…

Naše referencie

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a know-how z oblasti personalistiky, quality manažmentu a projektového riadenia pre lokálne aj nadnárodné spoločnosti. Sme silným partnerom pre zefektívnenie, rýchlejší rast a zároveň udržateľnosť a konkurencieschopnosť podnikania našich klientov.

 • Volkswagen
 • Vion
 • PSA Groupe
 • SSI Group
 • Kasai
 • Edymax
 • Ontraxx
 • Job Makler
 • Maxin's
 • BBL

Máte viac otázok?

Zaujali Vás naše služby alebo máte
nezodpovedanú otázku?

Adresa

Automotive Solution
Polianky 15
841 01 Bratislava

Certifikáty:

 • TSU: ISO 9001
 • TSU: ISO 14001