Naše riešenia

Dočasné pridelenie zamestnancov

Odľahčíme Vás od náborovej agendy a kompletnej administratívy spojenej so vznikom, priebehom, či ukončením pracovnoprávnych vzťahov.


01

Vyriešte trvalý alebo dočasný nedostatok pracovnej sily

pre rozbeh nových výrobných jednotiek, call centier, prevádzok alebo skladov

02

Cez náš outsourcing nájdeme
okamžité a flexibilné riešenia 

vedúce k zníženiu počtu Vašich kmeňových zamestnancov

03

Zaručíme pružnosť pri sezónnych výkyvoch produkcie

a pomôžeme v prípadoch vysokej fluktuácie zamestnancov

Pri dočasnom pridelení zamestnancov získavate taktiež koordinátora zákazky, ktorý zabezpečuje všetku komunikáciu s dočasne pridelenými zamestnancami ako aj riešenie všetkých personálnych, administratívnych aj pracovno-právnych otázok.

Koordinátor dohliada na vyhľadávanie a nábor zamestnancov, ich prípadné ubytovanie a dopravu, zapracovanie, zvyšovanie kvalifikácie alebo ich prípadnú náhradu. Koordinátor je zodpovedný za komunikáciu so všetkými zodpovednými útvarmi zákazníka.

Výhody personálneho
leasingu

01

Nemusíte podstupovať drahý a zložitý náborový proces personálu a znižujete riziká nesprávneho výberu zamestnanca

02

V každom okamihu máte presne toľko pracovných síl, koľko potrebujete

03

Celkové alebo čiastočné prenesenie rizík a zodpovednosti spojených s pracovno-právnymi vzťahmi

04

Efektívnejšia správa a znižovanie personálnych a fixných nákladov

05

Odľahčenie od zamestnávateľských povinností a administratívy


TRY & HIRE

Získajte kvalitných zamestnancov, ktorých môžete  dlhodobo a pri nízkych nákladoch preveriť a vybudovať v nich lojalitu k Vašej spoločnosti.

 • Získajte čas na rozhodnutie, či pracovníka prijať alebo neprijať do trvalého pracovného pomeru
 • Motivácia a výkon pracovníkov je vyšší, nakoľko ich cieľom je zamestnať sa vo Vašej spoločnosti
 • Znížte administratívu spojenú s uzavretím a rozviazaním pracovného pomeru

ON-SITE POBOČKA

Pracovisko priamo vo Vašej spoločnosti, riadené dedikovaným koordinátorom Automotive Solution.

Koordinátor zaistí riadny priebeh agentúrneho zamestnania, od náboru a riešení fluktuácie, cez správu miezd, benefitov, nadčasov, po kvalitný a presný reporting.

Služba je vhodná:

 • Pri potrebe veľkého tímu pracovníkov pre výkon typovo podobných činností (skladníci, robotníci, operátori, a pod.)
 • Pri potrebe presného plánovania výkonu na krátkodobej báze (denná, týždenná)
 • Pri potrebe extrémne rýchleho náboru
 • Pri vysokej fluktuácii na nízko kvalifikovaných pozíciách

Ostatné riešenia


Outsourcing podnikových procesov

Automotive Solution prevezme za Vás nekľúčové podnikové procesy, ktoré bývajú náročné na personál…

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Potrebujete najať skúsených odborníkov alebo hromadne prijať väčšie množstvo pracovníkov? Kvalitný nábor a výber je kľúčovým...

Bezpečnostné a monitorovacie služby

V rámci našich služieb poskytujeme ochranu a monitorovanie objektov a majetku našich klientov, pomocou fyzickej…

Naše referencie

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a know-how z oblasti personalistiky, quality manažmentu a projektového riadenia pre lokálne aj nadnárodné spoločnosti. Sme silným partnerom pre zefektívnenie, rýchlejší rast a zároveň udržateľnosť a konkurencieschopnosť podnikania našich klientov.

 • Volkswagen
 • Vion
 • PSA Groupe
 • SSI Group
 • Kasai
 • Edymax
 • Ontraxx
 • Job Makler
 • Maxin's
 • BBL

Máte viac otázok?

Zaujali Vás naše služby alebo máte
nezodpovedanú otázku?

Adresa

Automotive Solution
Polianky 15
841 01 Bratislava

Certifikáty:

 • TSU: ISO 9001
 • TSU: ISO 14001